Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Absolventi školy (rok 2006)

Se zveřejňováním svých referátů na internetových stránkách jsme začali v únoru 2006. Žáci 5. ročníku sem stihli zapsat své referáty, které si připravili ve 2. pololetí školního roku 2005/2006.

čtenářský stromKaždý ze žáků četl knihy podle svého výběru, tedy ty, které se mu líbily a které chtěl poté představit a doporučit svým spolužákům. Představení knihy probíhalo v komunitním kruhu hned po zahájení vyučování. Na nástěnku a poté do svého portfolia si žáci vždy připravili list, na kterém knihu představili spolu s obrázkem. Z listu následně přepsali všechny údaje na počítači a mailem zaslali vyučujícímu, který je vložil na webové stránky. Obrázek jsme oskenovali a poté zpracovali v grafickém editoru.

Ve třídě jsme měli zavěšen čtenářský strom, na který si každý referující postupně přilepoval barevné listy přehnuté na polovinu. Do první části zapsal své jméno a do druhé části název knihy, kterou přečetl.

Vytiskněte si čtenářské deníky absolventů z roku 2006.