Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Absolventi školy (rok 2007)

čtenářský ježekSe svým kulturním deníkem zaměřeným na přečtené knihy jsme na internetových stránkách začali v prosinci roku 2006. To jsme chodili do 4. ročníku a líbilo se nám, jak starší kamarádi se svými knihami seznamovali ve třídě ostatní spolužáky. I my jsme začali pilně číst a knihy, které se nám líbily, jsme představili ostatním v komunitním kruhu. Každou knihu jsme se snažili představit co nejlépe, zodpovídali jsme i dotazy. Připravený záznam o četbě jsme si sami přepisovali na počítači a odesílali panu učiteli, samostatně jsme si ve třídě oskenovali obrázek ke knize a vše umístili na své stránky. Ke každé knize nám vznikl samostatný list, který jsme připevnili na nástěnku ve třídě a poté ho vložili do svého portfolia.

V letošním školním roce jsme si ve třídě nakreslili ježka a postupně jsme mu za každou přečtenou knihu přidali jedno jablíčko. Na jednu polovinu jablíčka jsme vždy zapsali své jméno a na druhou název přečtené knihy. Na konci roku byli mnozí z nás překvapeni, s kolika pěknými knihami jsme se setkali.

A poznámka pana učitele: Mnozí rodiče přestali v průběhu školního roku litovat peníze za nákup knih. A další žáci chodili pravidelně pro knihy do naší třídní knihovničky.

Vytiskněte si čtenářské deníky absolventů z roku 2007.