Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Absolventi školy v roce 2009

čtenářské pohoříS internetovou Knihou knih, tedy s pravidelným vedením kulturního deníku zaměřeného na přečtené knihy jsme začali ve čtvrtém ročníku s paní učitelkou Marií Pavlištovou, další knihy jsme přidali v pátém ročníku spolu s Lubomírem Šárou. Každý týden jsme jednu hodinu českého jazyka věnovali čtení knih se záznamem svých pocitů do deníku. S knihami jsme formou referátu seznámili ostatní spolužáky, doporučili jim je také k přečtení. Někdo po doporučené knize hned sáhl a také si ji přečetl. Referáty jsme si připravovali na počítači, odesílali je elektronicky učiteli ke zveřejnění na internetu. K záznamům jsme přidávali obrázky, které jsme si sami oskenovali. Na počátku posledního lukavického školního roku jsme na stěnu ve třídě připevnili velký balicí papír s kresbou pohoří. Sem jsme po předneseném referátu připevňovali lístečky se svým jménem a názvem přečtené knihy. Na konci školního roku jsme už další lístečky neměli kam nalepovat.

V roce 2009 nám Lubomír Šára četl ze své oblíbené dětské knihy Zlatý věnec (výběr krásných květů české literatury 19. století) mnohé méně známé i neznámé hádanky, pohádky, básně, bajky, říkadla, přísloví a pověsti. Sami jsme se také pustili do psaní vlastních "děl". Mnohé jsme zveřejňovali na internetových stránkách školy a v našem časopise Kvasnice, který vydáváme.

Vytiskněte si čtenářské deníky absolventů školy v roce 2009.