wz

4. ročník

Naše Kniha knih

Se svým učitelem Lubomírem Šárou jsme začali připravovat referáty o přečtených knihách pro své spolužáky od února 2019.

čtenářský hrad